Topi për bluarje Ceria Zirconia

  • Topi për bluarje Ceria Zirconia

    Topi për bluarje Ceria Zirconia

    Rruaza Zirkoni e Stabilizuar Ceria është gjithashtu një nga mediat tipike bluarëse qeramike.Meqenëse materiali përmban "Cerium", dendësia e oksidit të zirkonit të stabilizuar me ceria është rreth 6.2 g/cm3, që është më e larta midis llojeve të ndryshme të materialeve bluarëse qeramike.Për shkak të kësaj veçorie, rruazat Ceria-Zirconia mund të përdoren për të bluar edhe materiale me viskozitet të lartë, në të cilat mund të notojnë mjete të tjera.

  • 80 Topa me bluarje qeramike të stabilizuara me cerium, media bluarëse me rërë me prerje të lartë

    80 Topa me bluarje qeramike të stabilizuara me cerium, media bluarëse me rërë me prerje të lartë

    Rruazat e mediave bluarëse qeramike të zirkonisë së stabilizuar me cerium janë bërë nga pluhur zirkoni i stabilizuar me cerium me anë të një procesi të formimit të titrimit, pjekjes dhe fazës.Mikrostruktura e rruazave është më delikate dhe më e dendur, e cila është e përshtatshme për shpërndarjen dhe bluarjen e materialeve me përmbajtje të lartë të ngurtë dhe të vështirë për t'u dekompozuar.Është mjeti më i madh specifik i bluarjes qeramike.