Veshje me ciklon qeramike

  • Veshje cikloni rezistente ndaj konsumit Të bëra nga alumini

    Veshje cikloni rezistente ndaj konsumit Të bëra nga alumini

    Një ciklon është një sistem i projektuar posaçërisht që përdoret për të ndarë materialet duke përdorur forcat centrifugale.Materialet e futura në një ciklon janë zakonisht të forta dhe mjedisi brenda një cikloni është në thelb shumë gërryes.Prandaj veshja brenda një cikloni është një rrezik operacional.YIHO Ceramic Engineering ka materialet dhe ekspertizën për të qenë në gjendje të minimizojë konsumimin e veshjeve tuaja të ciklonit dhe në këtë mënyrë të reduktojë kohën e ndërprerjes dhe të rrisë efikasitetin.