Kalcinuar një pluhur alumini

  • Pluhur zjarrdurues i kalcinuar oksid alumini

    Pluhur zjarrdurues i kalcinuar oksid alumini

    Pluhuri i aluminit është një substancë inorganike me formulën kimike Al2O3.Është një përbërje me fortësi të lartë me pikë shkrirjeje 2054°C dhe pikë vlimi 2980°C.Është një kristal jonik që mund të jonizohet në temperaturë të lartë dhe shpesh përdoret në prodhimin e materialeve zjarrduruese.

  • Alumina Powder/α-Alumina Micropowder

    Alumina Powder/α-Alumina Micropowder

    Pluhuri i aluminit është një substancë inorganike me formulën kimike Al2O3.Është një përbërje me fortësi të lartë me pikë shkrirjeje 2054°C dhe pikë vlimi 2980°C.Është një kristal jonik që mund të jonizohet në temperaturë të lartë dhe shpesh përdoret në prodhimin e materialeve zjarrduruese.